Du er her:
 • Nyheter
 • KunstSkansen


  Utstillingen med KunstSkansen er dessverre avlyst i tråd med myndighetenes råd. Vi håper KunstSkansen kan stille ut hos oss ved en seinere anledning.

  KunstSkansen stiller ut i Nittedal Kunstforening

  «Gjennom materialvalg og teknikker preger de individuelle temperamentene verkene kunstnerne presenterer. Over tid har kunstnerne utviklet erfaringsbaserte uttrykk gjennom utforskning av materialene. Tematikken i kunstverkene dreier seg om identitet, kropp og natur. Bruk av formale elementer, struktur, linjer og farger binder verkene sammen i gallerirommet.»

  Kunstnerne presenterer seg:

  Sissel Aurland viser tegning-papirskulptur

  Mitt kunstneriske ståsted;

  "Kontrastene og samspillet mellom linjer og form er min måte å observere og forstå verden på. Jeg tar tak i ulike deler knyttet til denne problemstillingen og jobber prosjektbasert med å skille strøk og form, og skreller ofte bort for å komme nærmere essensen. Jeg er opptatt av hva streken og formen kan formidle og uttrykke, både hver for seg og i samspill, og ser paralleller fra strekene og formen i maleriene til ulike forhold knyttet til verden vi lever i og vår menneskelige eksistens.Min maleprosess er intuitiv og kontemplativ. Bildet blir til ved min energi og engasjement, der en aksjon medfører en reaksjon som igjen gir en ny reaksjon frem til det punkt hvor jeg er usikker på om maleriet er ferdig, da går maleriet inn i en avsluttende fase hvor jeg enten avslutter bildet eller tilføyer noe som mangler."

   

  Anja Borgersrud viser keramikk

  «Jeg interesserer meg for menneskers interaksjon med objekter og hvordan disse kan få en ny tolkning, historie og funksjon utenfor hva som var den opprinnelige intensjonen. Med de objektene jeg skaper, ønsker jeg å finne en balanse i form og å utforske hvilke emosjoner en slik form kan frembringe. I disse møtene oppstår det ofte uventede og interessante reaksjoner. 
  Mitt uttrykk har en sterk forankring i min kjærlighet til det keramiske materialet og utforskning rundt dette. Leire er et materiale i stadig forandring. Prosessen med å fremstille et ferdig keramisk objekt er en metamorfosisk reise der hvert enkelt av trinnene i fremstillingsprosessen setter sine egne spor i det endelige objektet. Jeg henter også keramiske råvarer fra kilder i naturen som påvirker det ferdige resultatet og knytter objektet til nettop dette stedet. Jeg bruker ofte dreieskiven som hovedverktøy til både skisseprosess og produksjon. Dreieprosessen krever en intens tilstedeværelse og konsentrasjon som fører til at kroppen som utfører handlingen blir en del av objektet som skapes. I et enkelt øyeblikk utføres de bevegelsene som skaper en form. Dette øyeblikket blir frosset i tid gjennom det keramiske materialet. Objektene kan oppleves som små universer som farges av blikket til betrakteren. Slik speiler objektene verdenen de er omgitt av, og reflekterer det bestemte stedet de er plassert i tid, natur og kultur.»

   

  Berit R. Hasle jobber hovedsakelig med billedkunst

   

  i en kombinasjon av abstrakt og figurativ tilnærming. Hun har vært aktiv som kunstner siden 1970 med akvareller, kulltegninger og malerier. Av kunstneriske forbilder er hun særlig inspirert av Nicolas de Staël, Mark Rothko, Paula Modersohn-Becker og Göteborgs- koloristene. Som kunstner har hun blitt sammenliknet med Helene Schjerfbeck.

   

  Ronja Allum

   

  Hennes prosjekt er å verdsette og forske i det rare, intrikate, tankevekkende, vakre eller skremmende i naturen. Undre seg over former, farger og funksjoner, for å transformere og injisere inntrykk og refleksjoner tilbake inn i verden via arbeidene. Med bakgrunn fra metall, smykkekunst og kostymedesign, vil hun beskrive arbeidene sine som ulike møter mellom disse fagene. Utforskingen av materialer og teknikker utgjør en stor del av arbeidsprosessen. Hun trives i dette grenselandet. Grense er bare et annet ord for et møte. EXIT IN BLACK KOBBER OG GLASS, KORPUSPORSELEN, METALL MM.

   

  Maia Birkeland

   

  er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Glasgow School of Art, med mastergrad i Medium- og materialbasert kunst. Gjennom tekstil, tekst, skulptur og installasjon arbeider hun med tematikk som kretser rundt den gjensidige påvirkningen mellom menneske – menneske, sted – menneske og menneske – sted.
  På Vivid Post-rock festival 2016 var ni band invitert til å spille. Ni kunstnere ble også invitert, til å tolke en låt eller tekst fra ett band hver. Jeg valgte det tyske bandet Kokoma, og valgte også å jobbe ut fra plata deres ''Monochrome Noise Love'' som en helhet. "Jeg tenker at det å lytte til ei plate er som å gå inn i et rom. Hva er det en møter i dette abstrakte rommet av lyd? Kokomas musikk er både mørk, hard og grov. Samtidig er den melodisk, fløyelsmyk og øm. Den er løftende, svevende, forlokkende, forførende, men den er også sørgende og svøpende. Jeg tenker på veggarbeidet som en slags flatpakket installasjon, hvor installasjonens fysiske rom ikke kan nåes eller gåes inn i slik en vanligvis kan. Rommet er i stedet den sorte flaten, de funnede og delvis bearbeidede objektene samlet i form er musikkens kropp. Musikkens lyder oversatt til materialers kvaliteter."

   

  Hege Bratsberg

  bruker vevens konstruksjonsprinsipper og ulike materialer til å bygge opp tekstiler med spesifikke egenskaper.
  Hun driver firmaet Luun der hun samarbeider med norsk industri for å få tekstilene sine produsert. Produktene omslutter kroppen der temperaturreguleringen er sterkest, og de farges for hånd i en unik fargeskala. Hege har hatt vekstedet på Blaker Skanse siden 2010 og jobber 50 prosent stilling på Kunsthøgskolen i Oslo, nå MET.

   

  Greta Gjøl Hagen er opptatt av møtet mellom menneske og natur.


  Kunst kan gjennom ordløse uttrykk bidra til å synliggjøre vår emosjonelle og eksistensielle forbindelse til naturen.

   

  Inge Jensen

  "I billedkunsten min reflekterer jeg over natur og kulturinntrykk. Sentralt er arbeidene hvor jeg har trær/skogs-interiør som tema.Gjennom den kunstneriske prosessen blir bildet selv natur. Gjennom skoginteriørene ønsker jeg å vise til det sykliske i naturens prosesser som også vår eksistens er helt bundet opp i."

   

  På midten av 70-tallet gjorde Odd Maure

  en serie av malerier basert på Eadweard Muybridges’ sort hvit fotografier av dyr i bevegelse. Hans fotografier fra 1880 tallet var de første som prøvde å fange både dyr og menneskers bevegelse til det nye fotografiske mediet. Siden den gang har kunstnere brukt dette som kilde for egne arbeider, helt fra Courbet til Francis Bacon og Kjell Nupen. Disse arbeidene er en videreføring og nytolkning av det kunstneren Odd Maure gjorde på 70-tallet.

   

   

  Reidunn Moe's arbeider er basert på skissetegninger som utgangspunkt. 

  Koldnål og linosnitt er foretrukne materialer. Motivene er figurative; - og bildene skal kunne fortelle en historie, -ikke nødvendigvis helt konkret, men gjennom inntrykk som har fått en tolkning. Ønsket er å formidle lysskiftninger i naturen, vær og vind.

   

  Alf Chr. Samuelsen

  "Jeg vever - for det meste med tråder og bånd av metall. Enkle spikerrammer og store bordflater erstatter vevstolen. Å redusere teknologien til et minimum, har gitt meg frihet. Verkene preges ofte av sakrale og kontemplative uttrykk, som regel i form av veggtepper. Inspirasjonskildene er mange. Alt setter spor. Resultatet er bearbeidelser av natur- og kulturinntrykk, i spennet mellom orden og et tilsynelatende kaos."

   

  Toril Wik.

   

  "Det avgjørende for at et bilde er ferdig, er at formen stemmer, fargene snakker og det er også fysisk betinget. Fargene er det sentrale for meg, her spiller vilkårlighet, bevisste strategier og intuitive handlinger samme. Budskapet er et resultat av koblinger mellom det konkrete og det abstrakte som er fascinerende,or når det kommer til inspirasjon er jeg altetende, natur, musikk, litteratur, filosofi og mennesker."


   

  Aktiviteter

  Kommende aktiviteter

  Levert av WebSite AS